برچسب ها :اپليكيشن پوليك

عملکرد ضد رقابتی اپل در ژاپن مورد تحقیق قرار می‌گیرند

عملکرد ضد رقابتی اپل در ژاپن مورد تحقیق قرار می‌گیرند کمیسیون تجارت منصفانه ژاپن در حال…

آیا اهمیت خلق نوآوری برای اپل کمرنگ شده

آیا اهمیت خلق نوآوری برای اپل کمرنگ شده تونی ساکوناگی، تحلیل‌گر مؤسسه‌ی برنستاین، به این نکته…